Nagroda Klanu Gailiusów dla PKD. Inna Wileńszczyzna jest możliwa


Fot. Joanna Bożerodska
zw.lt, 8 marca 2017 r.
"Z pewnością nie łączy nas przynależność partyjna czy sympatia lub nienawiść do którejś z partii" - oświadczył politolog Mariusz Antonowicz podczas uroczystej gali prestiżowej nagrody Klanu Nagroda Klanu Gailiusów dla PKD. Tegorocznym laureatem został Polski Klub Dyskusyjny. Uroczysta gala odbyła się we wtorek (7 marca) w Litewskim Muzeum Narodowym.


Polski Klub Dyskusyjny został nagrodzony za "wolnościową i godną dyskusję". "Nie mamy żadnych kopert, więc nie możemy się pomylić. Trochę to jest smutne, ponieważ nie wiemy kto był nominowany i nie wiemy jakie były dyskusje w gronie samego klanu. Jednak możemy zobaczyć i porównać z laureatami lat poprzednich" - żartując nawiązał do niedawnego zamieszania na wręczeniu Oscarów w Los Angeles dziennikarz Ridas Jasiulionis, który był prowadzącym ceremonii.

Dotychczasowymi laureatami nagrody Klanu Nagroda Klanu Gailiusów dla PKD. byli m.in. krytyk Tomas Daugirdas, prezenterzy telewizyjni Rita Miliūtė i Audrius "Gustavas" Rakauskas, ekonomistka Ingrida Šimonytė, językoznawca Loreta Vaicekauskienė, ksiądz Julius Sasnauskas. Nagroda Klanu Gailiusów jest nagrodą niezależną, czyli nie powiązaną z państwem, samorządem czy strukturami biznesowymi. Rodzina Gailiusów, która się składa z osób na Litwie dobrze znanych: dziennikarzy, psychologów, ekonomistów, filologów ma tradycję niedzielnych obiadów rodzinnych, na których omawia się litewskie aktualności. Właśnie na jednym z obiadów powstał pomysł powołania nowej nagrody.

To nie jest serial polityczny

Laudację wygłosił znany litewski historyk Eligijus Raila, a chór Aidija pod kierownictwem Romualdasa Gražinisa wykonał kilka polskich utworów m.in. "Życzenie" Fryderyka Chopina oraz polonez "Pożegnanie Ojczyzny" Michała Kleofasa Ogińskiego.

"Musiało minąć prawie 30 lat, aby powstał klub, w którego skład wchodzą młode osoby myślące adekwatnie. (…) Ten klub nie jest projektem telewizyjnym, partyjnym serialem czy literacką fikcją. Nazywa się - Polski Klub Dyskusyjny. (…) Chociaż kilku członków klubu znam osobiście, to nie byłem ani wśród ojców-założycieli czy ideowych twórców programu. Kilkakrotnie byłem uważnym obserwatorem dyskusji. Dlatego nie utożsamiając się emocjonalnie z działalnością klubu zgodziłem się wygłosić mowę gratulacyjną. Gdybyśmy musieli określić podstawowy cel klubu, to jego motto brzmiałoby: Inna Wileńszczyzna jest możliwa" - podkreślił historyk. Dodając, że swą działalnością nawiązuje do anty-nacjonalistycznych idei Józefa Mackiewicza.

Problem Polaków - problemem obywateli Litwy

Pierwszy prezes klubu Mariusz Antonowicz w krótkim przemówieniu podkreślił, że członków klubu nie łączą ani poglądy polityczne, ani przynależność do poszczególnych opcji czy ugrupowań politycznych. Klub zrzesza socjaldemokratów, konserwatystów, monarchistów, anarchistów, katolików i ateistów. Gośćmi Polskiego Klubu Dyskusyjnego są politycy o odmiennych poglądach politycznych, którzy dzielili się z uczestnikami swymi poglądami i przemyśleniami na ważne dla litewskich Polaków tematy.

"Zapewne łączy nas zrozumienie, że jeśli się chce być pełnowartościowym obywatelem Litwy, to przede wszystkim trzeba traktować siebie jako pełnowartościowego obywatela, a nie czekać aż za takowego uznają ciebie litewscy politycy czy zostanie przyjęta odpowiednia ustawa, dekret lub inny akt prawny uznający litewskich Polaków za pełnowartościowych obywateli. To oznacza, że problemy litewskich Polaków są problemami wszystkich obywateli Litwy i mogą być prezentowane, dyskutowane i rozwiązywane w przestrzeni publicznej. Tylko wówczas będzie można oczekiwać na zmiany we władzach, społeczeństwie litewskim czy w relacjach polsko-litewskich. Bardzo prawdopodobne, że właśnie tym kryterium kierował się Klan Gailisów nagradzając klub, ponieważ dostrzegł w nim właśnie ten typ obywateli. Jesteśmy bardzo wdzięczni i cieszy nas, że zainicjowana przez nas dyskusja jest widoczna" - podkreślił Antonowicz.

Polski Klub Dyskusyjny jest pierwszą instytucją mniejszości narodowych, która znalazła się w gronie laureatów nagrody. "Być może w ten sposób, małymi krokami, uda się przekonać, że polskość i polska kultura na Litwie nie są symbolami zagubionej tożsamości i pamięci historycznej, a tylko nieodłącznym atrybutem Zachodu w Państwie Litewskim? A Polacy litewscy będą bardziej utożsamiali siebie z Ojczyzną i staną się nieodłącznym elementem politycznego Narodu Litwy" - dodał Antonowicz.

Historia Klubu

Polski Klub Dyskusyjny powstał w 2014 roku jako platforma do dyskusji polsko-polskiej na Litwie oraz dialogu polsko-litewskiego. Jak deklarują członkowie organizacji, klub to miejsce, w którym wszyscy Polacy na Litwie mogą się wymieniać poglądami i opiniami na wszelkie aktualne tematy między sobą oraz z litewskimi politykami, dziennikarzami, naukowcami, dyplomatami oraz ekspertami. W ciągu dwóch i pół roku Klub zorganizował blisko 50 dyskusji, w których uczestniczyło ponad stu prelegentów i które zgromadziły grubo ponad 1,5 tysiąca uczestników, a także marsze, obchody rocznicowe, konkurs literacki dla wileńskiej młodzieży pt. „Thriller po wileńsku”. Gośćmi Polskiego Klubu Dyskusyjnego byli czołowi politycy, historycy, działacze kultury z Litwy i Polski: Alfredas Bumblauskas, Ziemowit Szczerek, Remigijus Šimašius, Waldemar Tomaszewski, Andrius Kubilius, Jarosław Niewierowicz, Linas Linkevičius czy Bogdan Borusewicz.