Nagroda IPN „Świadek Historii” dla Domu Kultury Polskiej w Wilnie


Wileński DKP - "Świadkiem historii" 2020! Fot. IPN.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej przyznał nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. To honorowe wyróżnienie otrzymały w tym roku trzy osoby i trzy organizacje z sześciu krajów, wśród nich - Dom Polski w Wilnie. "Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” to najważniejsza dla Polaków i Polonii instytucja na Litwie ze względu na szerokie spektrum działań służących propagowaniu polskiej historii, kultury i języka." – napisali w uzasadnieniu organizatorzy konkursu.
„Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski to honorowe wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w sferze edukacyjnej i naukowej. Dzięki nim wiedza o naszej najnowszej historii jest upowszechniana zarówno w skupiskach polonijnych, jak i wśród obcokrajowców.

"Wydarzenia współorganizowane z Oddziałem IPN w Białymstoku mają stałe grono odbiorców" - napisano w uzasadnieniu nagrody dla wilnian przypominając, że wileński DKP od lat realizuje wspólnie z Oddziałem w Białymstoku projekt "Przystanek Historia". 
Ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia organizatorzy odwołali uroczystość wręczenia odznaczeń, która zwykle odbywa się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. „Gdy tylko warunki na to pozwolą, chcemy spotkać się z tegorocznymi laureatami w dogodnym dla wszystkich terminie, którego jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie ustalić” – poinformował IPN.

Pozostali tegoroczni laureci nagrody:

Teruo Matsumoto (Japonia) – wybitny japoński historyk zainteresowany polską historią, szczególnie problematyką losów Polski i Polaków w czasie II wojny światowej, badający m.in. kwestię tak zwanych „dzieci syberyjskich”, działalność Janusza Korczaka i Bronisława Piłsudskiego; propaguje w Japonii wiedzę o najnowszej historii Polski.

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Cierlicko-Kościelec w Republice Czeskiej (Czechy) – mieści się niedaleko miejsca katastrofy samolotu Żwirki i Wigury i z tym wiąże swoją główną działalność upamiętniającą polskich pilotów, ale też organizuje imprezy związane z upamiętnianiem polskiej historii, kultury i tradycji.

Muzeum Izba Polska (Dania) – jedyne w Danii i na świecie miejsce upamiętniające i popularyzujące dziedzictwo Polonii duńskiej; ukazuje mało znaną historię polskich pracowników sezonowych; prowadzone przez polsko-duńskich wolontariuszy-społeczników, gromadzi, chroni i popularyzuje zasoby kulturalne związane z dziedzictwem pionierskiego pokolenia polskich emigrantów; propaguje wiedzę o polskiej historii.

Frans C.K. Ruczynski (Holandia) – prezes Fundacji Museum Breda-Polen 1939-1945 im. Generała Maczka w Bredzie należy do grona osób z wielkim zaangażowaniem upamiętniających udział polskich żołnierzy w wyzwalaniu Holandii. Z pasją propaguje wiedzę o tamtych wydarzeniach, zabiega również o wsparcie dla projektów Fundacji.

János Tischler (Węgry) – człowiek-instytucja, który przyczynił się w znaczny sposób do pielęgnowania pamięci historycznej o Polsce i Polakach na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń roku 1956 w Poznaniu i Budapeszcie. Jest autorem lub współautorem wystaw i publikacji temu poświęconych; często bierze udział w szkoleniach z zakresu edukacji historycznej, w spotkaniach z uczniami, studentami, mieszkańcami różnych miast. Ściśle współpracuje z OBEN IPN Poznań.
Na podstawie: ipn.gov.pl.