Nadal są miejsca na studiach!


Wileńska młodzież, fot. wilnoteka.lt
3 sierpnia 2012 roku zostały ogłoszone wyniki drugiej tury rekrutacji na studia wyższe na Litwie. Umowy o studia zostaną podpisane w dniach 4-6 sierpnia. O tym, na jakich kierunkach nadal są wolne miejsca, przyszli studenci będą mogli się dowiedzieć za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego LAMA BPO w dniach 7-9 sierpnia, do godziny 17. W ciągu tego czasu mogą oni rekrutować się maksymalnie na 6 kierunków studiów.
Kandydaci, którzy nie zgłosili się na studia w pierwszym i w drugim etapie rekrutacji, będą mogli zrobić to podczas trzeciej (uzupełniającej) tury. Trzeci etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w dniach 11-13 sierpnia.

Wyniki drugiej tury rekrutacji wykazały, że nie było chętnych na 60 kierunków w szkołach wyższych na Litwie. W tym roku nikt nie zgłosił się na studia związane z przemysłem lekkim i włókienniczym.

Mniejszą popularnością cieszyły się też kierunki o profilu menedżerskim. Prezes systemu rekrutacji elektronicznej na studia na Litwie LAMA BPO Pranas Žiliukas uważa, że taka sytuacja może nawet być korzystna. Chodzi o to, że zredukowanie liczby miejsc na studiach o profilu menedżerskim mogłoby się przyczynić do wyrównania bilansu specjalistów w branży przemysłowej na Litwie.

Na podstawie: diena.lt, lamabpo.lt