Na ulicach Wilna – pierwsze znaki drogowe o zmiennej treści


Fot.madeinvilnius.lt
W Wilnie pojawiają się pierwsze znaki drogowe o zmiennej treści. Nowe tablice we środę zaczęto montować na skrzyżowaniu ulic Geležinio Vilko i Žalgirio. Jest to nowoczesne rozwiązanie w dynamicznym zarządzaniu ruchem nie tylko na obszarach miejskich, ale również na autostradach oraz drogach ekspresowych.
 
 


Drogowe tablice zmienne – to nowość na litewskich drogach. Już w tym tygodniu zaczną działać na skrzyżowaniu ulic Geležinio Vilko – Žalgirio. Od ulicy Geležinio Vilko w kierunku ulicy Żalgirio tworzą się korki. W godzinach szczytu kolejki samochodów sięgają nawet 400 metrów. 
 
Eksperci szacują, że dzięki zmiennym znakom drogowym uda się znacznie zwiększyć przepustowość skrzyżowania – dla jadących drugim pasem ruchu – o 30 procent, korki mają się natomiast zmniejszyć o 25 procent. O 15 procent zwiększy się ogólna przepustowość drogi w tym miejscu.
 
Główny sens stosowania tego rodzaju oznakowania sprowadza się do przekazania kierowcy aktualnej informacji w odpowiednim czasie i miejscu w taki sposób, by była dla niego czytelna i zrozumiała. Oznakowanie klasyczne nie daje takich możliwości.

Po uruchomieniu elektronicznych znaków drogowych sytuacja na drodze będzie monitorowana. Po przeprowadzeniu analizy wyników zostaną rozważone możliwości zastosowania nowoczesnych znaków w innych miejscach o dużym obciążeniu ruchu.