Na Litwie przybywa chorych na grypę


Fot. nvsc.lt
Ogólny wskaźnik zachorowalności na grypę i ostre zapalenia górnych dróg oddechowych na Litwie w ciągu tygodnia nieco spadł, zarejestrowano jednak więcej przypadków grypy, wynika z opublikowanych w poniedziałek, 17 lutego, danych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia. 10-16 lutego wskaźnik ów wyniósł 82,1 przypadku na 10 tys. mieszkańców (tydzień wcześniej – 85,4). W minionym tygodniu najwięcej chorych zarejestrowano w okręgu mariampolskim, najmniej – w okręgu uciańskim.

10-16 lutego grypę zdiagnozowano u 1802 mieszkańców Litwy. Z powodu choroby hospitalizowano 117 osób, w tym – 86 dzieci. Na wydziale intensywnej terapii przebywa 10 osób, w tym – 8 dzieci.  

Wskaźnik zachorowalności na grypę i ostre zapalenia górnych dróg oddechowych w minionym tygodniu był największy i wyniósł 100, 6 przypadku na 10 tys. mieszkańców w okręgu mariampolskim, w okręgu wileńskim  tymczasem – 88 przypadków na 10 tys. mieszkańców. Najmniejszy wskaźnik odnotowano w okręgu uciańskim – 60,9.

Przypomnijmy, 11 lutego jako pierwszy w tym roku epidemię grypy ogłosił Samorząd m. Kowna.   

Co roku na Litwie na grypę choruje od 40 do 60 tys. mieszkańców, natomiast na ostre zapalenia górnych dróg oddechowych w sezonie grypowym – aż do 800 tys. mieszkańców. Częściej chorują dzieci. Niestety, śmiertelność z powodu grypy i komplikacji pogrypowych odnotowywana jest prawie w każdym sezonie. Na przełomie 2018 i 2019 r. na grypę zmarło 26 osób. Średnia wieku osób zmarłych – 60 lat.  

W tym sezonie na grypę i spowodowane przez nią komplikacje zmarło 5 osób.

Na podstawie: ELTA, nvsc.lrv.lt