Na Litwie Polacy także głosują


Polacy - obywatele RP - przebywający na Litwie czasowo lub stale mieszkający w tym kraju przystąpili rano do głosowania w wyborach prezydenckich. Warunkiem udziału w wyborach jest ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz wpisanie na podstawie osobistego zgłoszenia do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula RP na Litwie.
Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów na terytorium Republiki Litewskiej mogą wziąć udział w głosowaniu w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 113, który mieści się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie, przy ul. Smėlio 22A.

Jak powiedział „Wilnotece” przewodniczący Komisji Wyborczej w Wilnie, Wiktor Antoni Ząbkiewicz, „w Wilnie frekwencja w głosowaniu wynosi zawsze ponad 100 procent. W lokalu wyborczym było już sporo osób z Polski zgłaszających się z zaświadczeniami o prawie do głosowania”. Ząbkiewicz dodał również, że na liście wyborców przygotowanej wcześniej przez Konsula RP na Litwie widnieje ponad 280 osób.

Lokal wyborczy w Wilnie jest otwarty od godziny 6.00 rana do 20.00 wieczora.