Na Litwie planowany jest remont 30 tys. budynków mieszkalnych


Fot. madeinvilnius.lt
Tempo renowacji starych budynków mieszkalnych na Litwie powinno stopniowo, ale znacznie wzrosnąć, a do 2050 r. zmodernizowanych ma być ok. 30 tys. takich mieszkań. Przewiduje to przygotowywana obecnie nowa strategia państwa, która ma zwiększyć efektywność energetyczną budynków mieszkalnych średnio nawet o 60 proc.

1 października na konferencji „Perspektywy sektora mieszkaniowego. Poprawa efektywności energetycznej budynków” zaprezentowano długoterminową strategię renowacji budynków, która przewiduje kierunki zwiększenia efektywności energetycznej litewskiego sektora mieszkaniowego i niemieszkaniowego. Strategia została zorganizowana przez Agencję Oszczędzania Energii Mieszkaniowej wraz z Ministerstwem Środowiska, Litewską Izbą Mieszkaniową i Litewską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Strategia określi wytyczne działania w świetle długoterminowego celu Unii Europejskiej (UE), większa część budynków najpóźniej do 2050 r. musi stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Obiekty muszą być również ekonomicznie przekształcone w budynki prawie niezużywające energii.

„Planowane tempo remontu kamienicy do 2050 roku powinno się zwiększyć trzykrotnie. Obecnie celem jest renowacja prawie 500 budynków mieszkalnych rocznie, ta liczba powinna stopniowo rosnąć, a po 5 latach planowany jest remont 100 kolejnych domów, w latach 2031-2040 – 1000 budynków corocznie. Tymczasem w latach 2041-2050 tempo renowacji budynków mieszkalnych sięgałoby 1400” – mówi Valius Serbenta, dyrektor Agencji Oszczędności Energii Mieszkaniowej.

Planowany jest remont około 30 tys. budynków mieszkalnych. Po renowacji ich efektywność energetyczna wzrośnie średnio o ponad 60 proc., a emisja CO2 spadnie o ponad 80 proc.

Szczególną uwagę planuje się zwrócić na kwartalną renowację w realizacji strategii. Twórcy strategii proponują stworzenie zestawu środków wsparcia, które ułatwiłyby wdrażanie złożonych działań.

„Prognoza tempa renowacji budynków mieszkalnych w strategii opiera się na tym, że remont będzie nadal prowadzony zgodnie z zasadami odnawiania kwartalnego. To pokazuje ciągłość obecnych trendów renowacyjnych. Obecnie 39 samorządów w kraju jest gotowych do zwiększenia efektywności energetycznej kwartałów. W sumie przygotowane programy obejmują prawie 120 kwartałów, w których planowane jest wyremontowanie 3420 budynków mieszkalnych, 315 budynków użyteczności publicznej oraz ponad 500 innych budynków. Średni okres realizacji programu to 7 lat” – mówi V. Serbenta.

Od 2013 roku na Litwie wyremontowano 2541 budynków mieszkalnych w ramach programu renowacji wielomieszkaniowej, a obecnie remontowanych jest kolejnych 1733 domów. Inwestycje w renowację tych domów to około 800 mln euro.

Na podstawie: madeinvilnius.lt