Na Litwie już mniej niż 2,8 mln mieszkańców


Fot. Wilnoteka.lt
Z danych Departamentu Statystyki wynika, że na początku października na Litwie było 2 mln 793 tys. stałych mieszkańców. To o 236 osób mniej niż we wrześniu. Wcześniej, przez 5 miesięcy, statystyki wskazywały wzrost liczby mieszkańców.


Na początku września, w porównaniu do początku października, zanotowano wzrost liczby mieszkańców o 325 osób.

Niestety, zestawienie danych z początku października tego roku i ubiegłego wykazuje, że w ciągu 12 miesięcy w kraju ubyło prawie 4,5 tys. mieszkańców.

Na początku stycznia 2018 roku Litwę zamieszkiwało 2 808 901 obywateli; w roku 2017 – 2 847 900; w roku 2016 – 2 888 558; w roku 2015 zaś – 2 921 920.

Na podstawie: ELTA, diena.lt