Na Litwie Becherovka wolna od metanolu


Fot. wilnoteka.lt
Państwowa Służba Kontroli Żywności i Weterynarii informuje, że po zbadaniu próbek czeskiej nalewki ziołowej Becherovka, nie wykryto zanieczyszczenia metanolem. Wszystkie próbki spełniały wymogi bezpieczeństwa i jakości mocnych napojów alkoholowych.
W reakcji na najnowszą informację niezwłocznie raz jeszcze zbadano krajowe hurtowe i detaliczne przedsiębiorstwa handlu alkoholem. Wyniki kontroli jakości potwierdziły, że na rynku litewskim nie są sprzedawane czeskie napoje alkoholowe wskazane jako zagrożone.

W ostatnich dniach do Państwowej Komisji Kontroli Żywności i Weterynarii zwracają się konsumenci z pytaniem, czy mogą bezpiecznie spożywać alkohole przywiezione z Czech i innych krajów sąsiednich.

Na podstawie: Radio "Znad Wilii"