Na granicy z Białorusią zawrócono prawie 80 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili prawie 80 nielegalnych migrantów, w piątek, 27 sierpnia, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Żadnej osoby na terytorium Litwy nie wpuszczono. Nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską próbowano w rejonach orańskim i solecznickim oraz na terytorium Samorządu Druskiennik.
Jak podała Służba Ochrony Granicy Państwowej, sporadycznie rejestrowane też są niewielkie grupy migrantów po stronie białoruskiej, które się nie zbliżają do granicy państwowej i nie próbują trafić na terytorium Litwy.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Jak podała Służba Ochrony Granicy Państwowej, patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, do incydentów na granicy z Białorusią nie doszło.

W tym roku na Litwę (stan na 27 sierpnia) trafiło 4 140 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach solecznickim (926) i orańskim (924). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 799).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt