Na granicy z Białorusią zawrócono prawie 50 migrantów, 1 osobę na Litwę wpuszczono


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili prawie 50 nielegalnych migrantów, w niedzielę, 29 sierpnia, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Jedną osobę na terytorium Litwy wpuszczono ze względów humanitarnych. Nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską próbowano w rejonach wileńskim, solecznickim i orańskim.
Przebywająca po stronie białoruskiej kilkuosobowa grupa migrantów po zauważeniu po stronie litewskiej, w rejonie solecznickim, pograniczników, zrezygnowała z zamiaru przekroczenia granicy w niedozwolonym miejscu i bez jakichkolwiek ostrzeżeń wycofała się w głąb Białorusi. Na terytorium sąsiedniego państwa zarejestrowano również kilka niewielkich grup migrantów, które nie zbliżały się do linii granicy.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, do incydentów na granicy z Białorusią nie doszło.

W tym roku na Litwę (stan na 29 sierpnia) trafiło 4 141 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach solecznickim (926) i orańskim (925). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 803).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt