Na granicy z Białorusią zawrócono prawie 30 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili prawie 30 nielegalnych migrantów – we wtorek, 31 sierpnia, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Żadnej osoby, która próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, nie wpuszczono na terytorium Litwy.


Litewscy pogranicznicy zarejestrowali również kilkuosobową grupę po stronie białoruskiej, ci migranci nie próbowali jednak przedostać się na terytorium Litwy.

Minionej doby zarejestrowano również przypadek, kiedy to na Litwę nie wpuszczono nielegalnych migrantów, którym uprzednio nie zezwolono na przekroczenie granicy w niedozwolonym miejscu.

Minionej nocy po stronie białoruskiej w okolicach rejonu święciańskiego litewscy pogranicznicy słyszeli sześć pojedynczych wystrzałów.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, nie doszło do żadnych incydentów na granicy z Białorusią.

W tym roku na Litwę (stan na 31 sierpnia) trafiło 4 146 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (926). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 803).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt