Na granicy z Białorusią zawrócono około 50 migrantów, 4 osoby na Litwę wpuszczono


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 50 nielegalnych migrantów, 4 osoby ze względów humanitarnych na Litwę wpuszczono, w piątek, 24 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach święciańskim, orańskim, łoździejskim i okolicach Samorządu Druskiennik.
Przeważająca część zawróconych obcokrajowców – prawie 40 z okołu 50 –  próbowała przedostać się na Litwę w okolicach rejonu łoździejskiego.

Cztery osoby, wśród których byli dwaj nieletni, ze względów humanitarnych zostały na Litwę wpuszczone.  

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

W tym roku na Litwę (stan na 22 września) trafiło 4 160 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt