Na granicy z Białorusią zawrócono około 50 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 50 nielegalnych migrantów – w piątek, 10 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Żadnej osoby, która próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, nie wpuszczono na terytorium Litwy. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach ignalińskim, solecznickimi, orańskim i łoździejskim.
W rejonie łoździejskim we czwartek ponownie zarejestrowano ponad połowę wszystkich zawróconych na Białoruś obcokrajowców. Od poniedziałku do środy przy granicy litewsko-białoruskiej w okolicach rejonu łoździejskiego również odnotowano około połowę migrantów, którzy w owych dniach nie zostali wpuszczeni na Litwę.

„Rejon łoździejski w tym tygodniu stał się miejscem, przez które z Białorusi na Litwę próbuje nielegalnie się przedostać najwięcej migrantów” – w piątek, 10 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, nie doszło do żadnych incydentów na granicy z Białorusią.

W tym roku na Litwę (stan na 10 września) trafiło 4 148 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt