Na granicy z Białorusią zawrócono około 40 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 40 nielegalnych migrantów – w poniedziałek, 13 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Ze względów humanitarnych jedną osobę na Litwę wpuszczono. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach ignalińskim, solecznickimi, święciańskim, wileńskim, orańskim i łoździejskim.
W okolicach rejonu łoździejskiego po stronie białoruskiej zarejestrowano ponad połowę wszystkich zawróconych na Białoruś obcokrajowców. Taka tendencja przeważała przez cały miniony tydzień.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

W tym roku na Litwę (stan na 13 września) trafiło 4 149 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt