Na granicy z Białorusią zawrócono około 40 migrantów


Fot. pasienis.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 40 nielegalnych migrantów – w sobotę, 4 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Żadnej osoby, która próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, nie wpuszczono na terytorium Litwy. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach święciańskim i solecznickim oraz w okolicy Druskiennik.
Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, nie doszło do żadnych incydentów na granicy z Białorusią.

Służba Ochrony Granicy Państwowej poinformowała, że w czasie akcji zawracania migrantów straż graniczna i żołnierze nie użyli broni, ani środków specjalnych czy siły fizycznej.

W tym roku na Litwę (stan na 4 września) trafiło 4 146 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (926). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 803).

Na podstawie: BNS, pasienietis.lt