Na granicy z Białorusią zawrócono około 20 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 20 nielegalnych migrantów – we czwartek, 16 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach ignalińskim, orańskim i łoździejskim.Nielegalną drogę do Europy Zachodniej przez rejon ignaliński we środę, 15 września, próbowała wybrać ponad połowa z około 20 zawróconych migrantów.

Służba Ochrony Granicy Państwowej informuje, że we środę wieczorem w okolicach rejonu wileńskiego po stronie białoruskiej słychać było pojedyncze strzały.   

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

W tym roku na Litwę (stan na 16 września) trafiło 4 154 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt