Na granicy z Białorusią zawrócono około 10 migrantów, zatrzymano 5 osób


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 10 nielegalnych migrantów, 5 obcokrajowców zatrzymano – we środę, 15 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach ignalińskim i łoździejskim.


Przypomnijmy, poniedziałek, 13 września, zawrócono około 20 migrantów, w niedzielę – 40, w sobotę – 10.

We wtorek, 14 września, obcokrajowcy próbowali przekroczyć granicę litewsko-białoruską w okolicach tylko dwóch rejonów – ignalińskiego i łoździejskiego.

Na odcinku kontrolowanym przez strażnicę w Puszkach w rejonie ignalińskim funkcjonariusze Służby Ochrony Granicy Państwowej zatrzymali 5 osób bez dokumentów tożsamości. Zatrzymani zostali w odległości około 240 metrów od granicy z Białorusią.

Wezwani medycy zbadali zatrzymanych. Stwierdzili, że nie ma zagrożenia dla ich zdrowia. Minioną noc zatrzymani obcokrajowcy spędzie w strażnicy w Puszkach.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

W tym roku na Litwę (stan na 15 września) trafiło 4 154 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt