Na granicy z Białorusią zawrócono około 10 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 10 nielegalnych migrantów – w sobotę, 18 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach ignalińskim, święciańskim i łoździejskim.


„Minionej doby pogranicznicy w niedozwolonych miejscach przekraczania granicy litewsko-białoruskiej zawrócili około 10 migrantów. Tyluż ich zawrócono w tym tygodniu w miniony wtorek. We czwartek, środę  i poniedziałek zawracano po około 20 obcokrajowców” – głosi wydany w sobotę, 18 września, komunikat Służby Ochrony Granicy Państwowej.

Minionej doby migranci próbowali nielegalnie przekroczyć granicę państwową w rejonach ignalińskim, świeciańskim i łoździejskim.

„W okolicach rejonu łoździejskiego – tradycyjnie, zresztą, w ostatnim czasie – z Białorusi na Litwę próbowała się przedostać połowa ogółu osób próbującej nielegalnego przekroczenia granicy” – czytamy w komunikacie służby.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

W tym roku na Litwę (stan na 18 września) trafiło 4 154 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt