Na granicy z Białorusią zawrócono 79 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 79 nielegalnych migrantów. Żadnej osoby na Litwę nie wpuszczono, we czwartek, 21 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Przypomnijmy, w poniedziałek zawrócono aż 149 migrantów.


Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 4 334 nielegalnych migrantów.

Służba Ochrony Granicy Państwowej informuje, że minionej doby o zmroku w okolicach rejonu łoździejskiego po stronie białoruskiej oddany został wystrzał, po kilku godzinach w tychże okolicach – kolejny.

W tym roku na Litwę (stan na 21 października) trafiło 4 172 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (929). Wśród nich największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt, lrt.lt