Na granicy z Białorusią zawrócono 76 migrantów, 1 osobę na Litwę wpuszczono


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 76 nielegalnych migrantów. Ze względów humanitarnych jedną osobę na Litwę wpuszczono, we czwartek, 14 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono prawie 3,8 tys. nielegalnych migrantów.Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy.

Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących przekroczyć granicę litewsko-białoruską w niedozwolonych miejscach, na Litwę nie wpuszczono 3 783 nielegalnych migrantów.

W tym roku na Litwę (stan na 14 października) trafiło 4 172 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (929). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt