Na granicy z Białorusią zawrócono 17 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 17 nielegalnych migrantów, we wtorek, 28 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach święciańskim, orańskim i okolicach Samorządu Druskiennik.


Najwięcej zawróconych obcokrajowców próbowało nielegalnie przedostać się na Litwę w okolicach Samorządu Druskiennik (11).

Żaden z obcokrajowców nie został wpuszczony na Litwę.

Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy.

Według informacji Służby Ochrony Granicy Państwowej, w niedzielę z granicy litewsko-białoruskiej zawrócono 24 nielegalnych migrantów. Ogółem w minionym tygodniu na Litwę nie wpuszczono prawie 200 obcokrajowców.

W tym roku na Litwę (stan na 28 września) trafiło 4 163 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (928). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 805).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt