Na granicy z Białorusią zawrócono 149 migrantów. Najwięcej od końca sierpnia


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Litewscy pogranicznicy zarejestrowali nielegalne przekroczenie granicy litewsko-białoruskiej przez białoruskiego pogranicznika. Wszczęto postępowanie. Oprócz tego minionej doby na granicy z Białorusią zawrócili 149 nielegalnych migrantów. To największa liczba zawróconych cudzoziemców od początku sierpnia, we wtorek, 19 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej.Jak podaje Służba Ochrony Granicy Państwowej, w poniedziałek, 18 października, wieczorem pogranicznicy ze strażnicy w Druskiennikach za pomocą środków kontroli granicy zarejestrowali, że od strony Białorusi do linii granicznej, oświecając drogę latarkami, podeszło 3 umundurowanych mężczyzn. Po pewnym czasie jeden z nich wszedł na terytorium Litwy na odległość około 2,5 metra. Po obejrzeniu miejsca wrócił na stronę białoruską.  

Na miejsce incydentu natychmiast przybyły patrole ze strażnicy w Druskiennikach. Zauważywszy litewskich pograniczników, osoby po stronie białoruskiej zgasiły latarki i oddaliły się w głąb kraju.

W sprawie incydentu wszczęto dochodzenie.

Służba Ochrony Granicy Państwowej poinformowała również, że od wtorku, 19 października, litewskim pogranicznikom będzie pomagał przysłany przez francuską służbę celną śmigłowiec. Loty patrolowe przy granicy litewsko-białoruskiej odbywają się też na śmigłowcach niemieckiej policji i litewskich pograniczników.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy.

Minionej doby litewscy pogranicznicy zawrócili 149 nielegalnych migrantów, kolejne 11 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, przebywa obecnie w pomieszczeniach Służby Ochrony Granicy Państwowej – trwa uściślanie okoliczności przedostania się ich na terytorium Litwy. Ma zostać podjęta decyzja odnośnie możliwości pozostania ich na terytorium Litwy ze względów humanitarnych.

Zawrócona w poniedziałek liczba cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali przekroczyć granicę litewsko-białoruską, jest największa od 25 sierpnia. Zawrócono wtedy 155 osób.

Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 4 200 nielegalnych migrantów.

W tym roku na Litwę (stan na 19 października) trafiło 4 172 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (929). Wśród nich największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt, lrt.lt