Na granicy z Białorusią zawrócono 113 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 113 nielegalnych migrantów. Ze względów humanitarnych jedną osobę na Litwę wpuszczono, we czwartek, 28 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia, kiedy to pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób próbujących trafić z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 5 008 nielegalnych migrantów.


Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy.

We środę, 27 października, w Orańskiej Jednostce Ochrony Pogranicza Służby Ochrony Granicy Państwowej wszczęto postępowanie wobec mieszkańca Kowna w sprawie nielegalnego transportowania przez niego osób przez granicę państwową.

Wspomniany kierowca samochodu Opel Astra wraz z czterema migrantami został zatrzymany tego dnia na terytorium samorządu Druskiennik. Według wstępnych informacji, cztery osoby, które nielegalnie przedostały się na Litwę, to obywatele Syrii. Zarówno mieszkaniec Kowna, jak i nielegalni migranci zostali zamknięci w areszcie.

W tym roku na Litwę (stan na 28 października) trafiło 4 219 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (947) i solecznickim (929). Wśród nich największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt