Na granicy z Białorusią zawrócono 1 migranta


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 1 nielegalnego migranta, w piątek, 8 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. To najmniejsza liczba osób, które chciały nielegalnie trafić na Litwę od końca czerwca br. Służba podała jednak, że takie zmniejszenie liczby osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską, jest zjawiskiem tymczasowym. Przypomnijmy, dzień wcześniej nielegalnie trafić z Białorusi na Litwę próbowało 61 osób.

We czwartek, 7 października, obcokrajowiec próbował trafić z Białorusi na Litwe w okolicach rejonu orańskiego. Nie został wpuszczony.

Przed południem w okolicach rejonu święciańskiego po stronie białoruskiej oddano trzy strzały.

Mniej więcej po godzinie już w innym miejscu rejonu święciańskiego słychać było oddany po stronie państwa sąsiedniego kolejny strzał.

Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy.

W tym roku na Litwę (stan 8 października) trafiło 4 171 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (931) i solecznickim (929). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 810).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt