Na Antokolu zakończono demontaż pomnika żołnierzy sowieckich


Fot. vilnius.lt
Na wileńskim cmentarzu na Antokolu zakończono demontaż zespołu pomnikowego żołnierzy sowieckich. W tym tygodniu usunięto tzw. wieczny ogień oraz postument, na którym znajdowały się sześciometrowe rzeźby, zdemontowane w 2022 roku.


„Wilno oczyszcza się z miejsc gloryfikujących ideologię sowiecką” – napisano w komunikacie samorządu miasta Wilna.

Po zdemontowaniu tzw. wiecznego ognia, postumentów i betonowej podstawy, wszystkie te elementy pomnika przewieziono do tymczasowego miejsca przechowywania. Zgodnie z planami zespół pomnikowy zostanie przekazany do Parku Grūtas nieopodal Druskiennik, gdzie znajduje się prywatna plenerowa ekspozycja usuniętych pomników polityków oraz przedmiotów z okresu Litwy sowieckiej.

Zespół pomnikowy na Antokolu o powierzchni ponad dwóch hektarów jest najbardziej rozpoznawalnym na Litwie miejscem upamiętniającym żołnierzy sowieckich. W jego centralnym punkcie ustawiono w 1984 roku sześć figur żołnierzy, z których każda miała ponad sześć metrów wysokości.

Po obu stronach monumentu, na sześciu tarasach, znajdują się zbiorowe groby ponad 3 tys. żołnierzy sowieckich, które nie zostaną naruszone. Spoczywają tam również przywódcy Litwy z czasów ZSRS. Jest to także miejsce, w którym do niedawna 9 maja każdego roku odbywały się uroczystości z okazji zwycięstwa ZSRS w II wojnie światowej z udziałem tysięcy Rosjan mieszkających na Litwie oraz rosyjskich dyplomatów.

Na podstawie: vilnius.lt, PAP