Muzyczne pożegnanie lata


Mat. prom. organizatorów
4 września 2022 r., o godz. 17:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (przy centralnym wejściu DKP) odbędzie się muzyczne pożegnanie lata. Zagrają najlepsze kapele Wileńszczyzny: Kapela Świętojańska oraz Kapela Wileńska.


„Kapela Świętojańska” zrzesza miłośników śpiewu i muzykowania z Sużan i niedalekich okolic. Wiek uczestników kapeli jest bardzo zróżnicowany, ale wszyscy są pełni werwy, energii i fantazji.

Polski zespół Kapela Wileńska to miejski zespół folklorystyczny, założony w 1988 roku. Folklor miejski nie był tak popularny w Wilnie jak we Lwowie czy Warszawie, dlatego członkowie zespołu sami tworzyli swój repertuar. Obecnie składa się on z wielu znanych i lubianych piosenek międzywojennego Wilna, Lwowa, Warszawy i innych polskich miast.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Partner: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Orlen LietuvaMuzyczne pożegnanie lata
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
4 września 2022 r., godz. 17:00
Data: 
04.09.2022 - 17:00