Muzeum Sztuki Pałacu Radziwiłłów zaprasza na imponujące wystawy malarstwa europejskiego


Fot. facebook.com/Radvilurumai
Od czwartku, 16 marca, w odnowionym południowym skrzydle Pałacu Radziwiłłów w Wilnie czynne są dwie imponujące wystawy malarstwa europejskiego – „Życiodajne kształty starego świata” ze zbiorów Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki oraz „Wspaniali uchodźcy wojenni” ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego.
Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki posiada w swoim zbiorze ponad 300 dzieł z XVI-XIX wieku autorstwa malarzy włoskich, hiszpańskich, flamandzkich, francuskich, niemieckich i pochodzących z innych krajów. Cenny jest nie tylko ze względu na wartość poszczególnych prac, ale również jako całość powstała w XX wieku z fragmentów rozproszonych na Litwie kolekcji. Znalazła się w nim m. in. część kolekcji hrabiego Władysława Tyszkiewicza, właściciela majątku w Landwarowie.

Na wystawę „Życiodajne kształty starego świata” wybrano około 100 obrazów. Zostały zaprezentowane według dziesięciu przedstawionych w nich tematów.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog.


Fot. facebook.com/Radvilurumai

Druga z prezentowanych w odnowionym południowym skrzydle Pałacu Radziwiłłów wystaw nosi tytuł „Wspaniali uchodźcy wojenni”. Składają się na nią arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego z XVI-XVIII wieków ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Rozpoczęta tuż po ustąpieniu pandemii koronawirusa współpraca Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki i Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego zakładała mnóstwo wspólnych działań – wystaw, odczytów, prac restauratorskich, jednakowoż rozpoczęta 24 lutego 2022 roku przez Rosję wojna na Ukrainie w drastyczny sposób zmieniła formy współpracy. Litewscy muzealnicy szukali sposobów udzielenia pomocy ukraińskim kolegom. Jeden z nich – bezpieczne przewiezienie najcenniejszych eksponatów na Litwę. W ten sposób jeszcze w ubiegłym roku do magazynów Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki dotarło 66 niezmiernie cennych dzieł z muzeów w Kijowie, Odessie i Lwowie.

Niewielka, lecz bardzo cenna ekspozycja, prezentuje część przewiezionych obrazów – malarzy włoskich, hiszpańskich, francuskich, flamandzkich, niemieckich i austriackich.


Fot. facebook.com/Radvilurumai

Wystawa kryje w sobie kilka niespodzianek.

Po raz pierwszy na Litwie jest prezentowana „Macha na balkonie” autorstwa jednego z najwybitniejszych malarzy hiszpańskich Francisco Goi.

Natomiast przywieziony ze Lwowa „Pejzaż z młynem wodnym” holenderskiego malarza Meinderta Hobbema znalazł sobie „parę” w postaci „Starego młyna” pędzla tegoż artysty ze zbiorów Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki.

Z kolei arcydzieło francuskiego malarza epoki baroku Georges’a de La Toura – obraz „Zapłata” – zostało wyeksponowane w szczególnym miejscu.

Wystawa „Wspaniali uchodźcy wojenni” czynna będzie do 4 grudnia 2023 roku.

Przywiezione z Ukrainy obrazy i inne zabytki prezentowane są szerszej publiczności w Wilnie również na dwóch innych wystawach. Od 16 lutego br. w Pałacu Władców czynna jest międzynarodowa wystawa, prezentująca 33 arcydzieła europejskiego malarstwa z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego. Będzie można ją odwiedzać do 28 maja br., z kolei od 10 marca w stołecznym Muzeum Sztuki Użytkowej i Projektowania czynna jest wystawa „Ukraina: skarby duchowe niezłomnego narodu”. Prezentowane są na niej dzieła ukraińskiej sztuki sakralnej z XVI-XVIII wieków ze zbiorów największego kompleksu muzealnego Ukrainy – Narodowego Kijowsko-Peczerskiego Rezerwatu Historyczno-Kulturowego.


Fot. facebook.com/Radvilurumai

Na podstawie: lnmdn.lt