Muzeum przygotowuje się na ewentualne zagrożenia na Górze Zamkowej


Fot. madeinvilnius.lt
Litewskie Muzeum Narodowe podpisało ze spółką „Rekreacine statyba” kontrakt o wartości 50 tys. euro. Umowa gwarantuje, że muzeum jest w stanie odpowiednio i we właściwym czasie zareagować na zmiany sytuacji awaryjnej, gdyby takie zdarzenia miały miejsce w przyszłości.


Od trzech lat na całej Górze Zamkowej działa system monitorowania, umożliwiający zmiany gleby w czasie rzeczywistym. Do tego lata pogoda sprzyjała Górze Zamkowej i odnotowano niewielkie pęknięcia w ziemi. Lato z krótkimi, ale ulewnymi deszczami jest w tym roku mniej korzystne dla Góry Zamkowej.

„Od wiosny 2018 roku obserwujemy stosunkowo stabilny stan Góry Zamkowej. Było to spowodowane zarówno skutecznymi środkami tymczasowymi, jak i sprzyjającymi warunkami panującymi na górze do tego roku. Dobre rezultaty są wynikiem również uporządkowania placu na Górze Zamkowej, gdzie hydroizolacja zapobiega przedostawaniu się nadmiaru wody do wnętrza góry” – mówi Vaidas Petrokas, kierownik projektu Litewskiego Muzeum Narodowego.

Jeśli jednak zbliżający się koniec lata i sezon jesienny będą szczególnie deszczowe, może wzrosnąć ryzyko ruchów gruntu lub deformacji zboczy. Oceniając liczbę opadów tego lata, która jest większa niż w poprzednich dwóch sezonach, muzeum przygotowuje się na możliwe zagrożenia: po zamówieniu publicznym muzeum podpisało porozumienie ze spółką „Rekreacinė statyba” o reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, co pozwoli na szybką reakcję na wszelkie zmiany i wykonanie niezbędnych prac. Wartość tego zamówienia wynosi do 50 tys. euro, a prace będą wykonywane tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

„W miarę zbliżania się jesieni muzeum planuje aktywnie wzmocnić górną część południowo-zachodniego stoku. W tym celu zostanie zainstalowana sieć strukturalna, ponieważ podobne działania w latach 2017–2018 skutecznie wzmocniły niestabilną glebę stoków północnych, zachodnich i południowych” – mówi V. Petrokas.

Pierwsza część całego projektu poprawy Góry Zamkowej zostanie przygotowana już w listopadzie. Po zatwierdzeniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty. Zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie prace w południowo-wschodniej części góry mogłyby rozpocząć się wiosną 2021 roku. Obejmą układ skarpy, fundamenty pozostałości Zamku Górnego oraz mur obronny. Projekt wzmocnienia pozostałych zboczy Góry Zamkowej powinien być przygotowany w marcu 2021 roku, a prace miałyby się rozpocząć jeszcze w tym samym roku.

Po zakończeniu tych prac Góra Zamkowa zostanie ostatecznie uporządkowana, a istniejące zagrożenia – wyeliminowane.

 

Na podstawie: madeinvilnius.lt