Multimedialny spektakl muzyczny „Konstytucja 1791”


fot. organizatorów
Multimedialny spektakl muzyczny „Konstytucja 1791” jest organizowany z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Wydarzenie jest projektem towarzyszącym międzynarodowej wystawie „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja” (19 października 2021 r. – 16 stycznia 2022 r.). Koncert odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 19.00, w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Katedros a. 4, Wilno).

Spektakl muzyczny „Konstytucja 1791” poświęcony jest pierwszej w Europie i drugiej na świecie Ustawie Zasadniczej. Program wypełniają autorskie utwory inspirowane poszczególnymi rozdziałami Konstytucji 3 Maja. Całość tworzy zwartą opowieść opartą w warstwie słownej o autorskie teksty piosenek, cytaty z Konstytucji 1791 roku i aktorskie interludia wprowadzające słuchaczy w świat ostatniej dekady XVIII wieku. W warstwie muzycznej spektakl nawiązuje do współczesności. Wydarzenie uzupełnia warstwa wizualizacji, w tym autorskie grafiki i animacje. Przedstawienie muzyczne czerpie z historii, tradycji i pamięci o Konstytucji 3 Maja.

Za całość – kompozycje, teksty i reżyserię – odpowiada Maciej Fortuna, trębacz, kompozytor i wykładowca akademicki. Muzykę wykonuje zespół pod kierownictwem kompozytora w składzie:

  • Elżbieta Węgrzyn – narracja, słowo
  • Karolina Kram-Chojnacka – śpiew
  • Maciej Fortuna – trąbka
  • Jakub Królikowski – instrumenty klawiszowe
  • Piotr Cienkowski – kontrabas
  • Staś Aleksandrowicz – perkusja ​

Spektakl po polsku z napisami litewskimi.​

Wstęp wolny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Wymagane jest okazanie „paszportu możliwości”.

Po koncercie można będzie zwiedzić wystawę „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”.

Wystawa organizowana dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów to prezentacja procesów modernizacyjnych zachodzących w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Twórcy wystawy pokażą m.in., w jaki sposób narodziła się epoka „pokojowej rewolucji”, kto był głównym propagatorem nowych idei, jakie działania podjęto w celu umocnienia państwa, jak powstawała monarchia konstytucyjna i jak zmieniała się treść pojęć narodu i ojczyzny. Celem wystawy jest również ukazanie – z perspektywy Wielkiego Księstwa Litewskiego – genezy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku, jej treści i przeznaczenia, wyeksponowanie inicjatorów reform przeprowadzonych za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz podkreślenie ich skali, pokazanie postaw społeczeństwa Litwy wobec centralizacji zjednoczonego państwa i podkreślenie trwałości idei unii lubelskiej, zatwierdzonych 20 października 1791 roku w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów.

Wystawa składa się z siedmiu części powiązanych ze sobą chronologicznie i tematycznie. Procesy reform i centralizacji władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przedstawione są w tekstach ówczesnych polityków, publicystów, luminarzy i kaznodziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wdrażane reformy ilustrowane są artefaktami odzwierciedlającymi życie codzienne mieszkańców województw i powiatów Litwy. Każda część tematyczna pokazuje najważniejsze postacie epoki, w której została uchwalona Konstytucja, oraz ich działalność.

Transmisja na żywo z uroczystego otwarcia międzynarodowej wystawy „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja” z udziałem Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 19 października 2021 r. o godz. 17.30 na profilu Facebook Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. 

Organizatorzy koncertu
: Stowarzyszenie Jazz Poznań, Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich. Projekt artystyczny „Konstytucja 1791” jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”. Mecenat: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.Multimedialny spektakl muzyczny „Konstytucja 1791”
Muzeum Narodowe – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Katedros a. 4, Wilno)
21 października 2021 r., godz. 19.00

Data: 
21.10.2021 - 19:00