Msza św. w 3. rocznicę śmierci dra Gabriela Jana Mincewicza


Fot. vrsa.lt
W najbliższą sobotę, 7 grudnia 2019 r., o godz. 12.00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie (ul. Antakalnio 1) zostanie odprawiona msza św. w intencji polityka, wieloletniego wicemera Samorządu Rejonu Wileńskiego, założyciela i kierownika polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, doktora teologii, działacza społecznego i wielkiego patrioty Ziemi Wileńskiej – dra Gabriela Jana Mincewicza (1938-2016).


Wszyscy, którzy poznali tego niezwykle wrażliwego, a jednocześnie stanowczego, konsekwentnie dążącego do wyznaczonego celu Człowieka po nabożeństwie są zaproszeni do wzięcia udziału w procesji żałobnej, która wyruszy na Wzgórze Artystów na cmentarzu Antokolskim (ul. Karių kapų 11, Wilno), gdzie 10 grudnia 2016 roku spoczął dr G. J. Mincewicz. Zmarł niespodziewanie w wieku 78 lat.

Dr Gabriel Jan Mincewicz urodził się 25 marca 1938 roku w rodzinie rolniczej w okolicach Sużan rejonu wileńskiego. Pracę oświatową i edukację młodzieży rozpoczął w 1968 r., w Szkole nr 26 m. Wilna, gdzie uczył muzyki. W latach 1975-1992 pracował w Szkole Średniej w Niemenczynie.

Śp. Gabriel Jan Mincewicz potrafił łączyć aktywną działalność społeczną z pracą urzędnika, muzykę – z pracą pedagogiczną, działalnością kulturalno-oświatową. Przez trzy kadencje z rzędu był wybierany na posła na Sejm Republiki Litewskiej (lata 1992-2004), gdzie brał czynny udział w pracach komitetów ds. Mniejszości narodowych oraz ds. Edukacji, nauki i kultury. Znaczący ślad pozostawił także w historii Wileńszczyzny – od 2007 roku był radnym Samorządu Rejonu Wileńskiego i zastępcą mera. Był odpowiedzialny za realizację polityki oświatowej i działalność kulturalną w rejonie wileńskim.

Dr Gabriel Jan Mincewicz był znany jako aktywista kulturalno-oświatowy Wileńszczyzny, kolekcjoner i propagator folkloru okolic Wilna, założyciel i wieloletni kierownik reprezentacyjnego polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Był też poetą i kompozytorem. Założone przez niego zespoły prezentują charakterystyczne dla Wileńszczyzny polskie pieśni i tańce ludowe nie tylko dla publiczności Wileńszczyzny i Litwy, ale także dla widzów za granicą. 13 maja 1989 r. staraniem dra G. J. Mincewicza w amfiteatrze w Niemenczynie odbył się pierwszy festiwal kultury polskiej „Kwiaty polskie”, którego głównym celem jest gromadzenie i pielęgnowanie polskiej kultury ludowej na Wileńszczyźnie. Dr G. J. Mincewicz był także organizatorem konkursu Poezji i Pieśni Religijnej „Ciebie, Boże, wysławiamy”. Konkurs jest organizowany od 1991 roku, aby dać młodym ludziom możliwość wyrażenia swoich uczuć religijnych w pieśniach i poezji.

Za wielkie zasługi i wysokie osiągnięcia dr G. J. Mincewicz był wielokrotnie nagradzany najwyższymi nagrodami: był laureatem nagrody im. Oskara Kolberga, premii im. św. Brata Alberta, za umocnienie współpracy między Samorządem Rejonu Wileńskiego a Polską otrzymał nagrodę „Zasłużony dla kultury polskiej”, w pierwszym plebiscycie ogłoszonym przez „Kurier Wileński” zdobył tytuł „Polak Roku 1998”. Odznaczony Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem Towarzystwa Miłośników Mazurka Dąbrowskiego, otrzymał Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Złotą Odznakę Honorową Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej, Złoty Puchar Związku Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Był także nagrodzony Medalem „Pro Patria”. W latach 2008 i 2011 dr G. J. Mincewicz zdobył nagrodę III stopnia im. WKL Gedymina „Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kapitału ludzkiego”.

Napisał następujące książki: „Księga pamiątkowa na 100. rocznicę urodzin księdza prałata Józefa Obrembskiego” (wraz z innymi, 2006 r.), „Na co mi Bóg i religia? (Naukowe uzasadnienie wiary), (2011 r.), „Pod prąd” (2015 r.).

Od 2018 roku w gminie Rukojnie w rejonie wileńskim imię śp. Gabriela Jana Mincewicza nosi jedna z ulic (przechodząca przez wsie Koleśniki, Skarwodziszki, Tumosy, Ulany, Żemojtele, Żemle i chutor Świrany). W ten sposób uhonorowano i upamiętniono pamięć wieloletniego wicemera niezmiernie zasłużonego dla rejonu wileńskiego, patrioty ukochanej Ziemi Wileńskiej, wytrwałego krzewiciela wiary chrześcijańskiej, Człowieka pełnego pasji, zaangażowania i miłości do życia.

Msza św. w 3. rocznicę śmierci dra Gabriela Jana Mincewicza
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie (ul. Antakalnio 1)
7 grudnia 2019 r., godz. 12.00
Data: 
07.12.2019 - 12:00