MSW: wznowienie bezpośrednich lotów z Iranu do Mińska oznacza nową falę migracyjną


Minister Agnė Bilotaitė / Fot. BNS
Wznowienie bezpośrednich lotów z Iranu do Mińska oznacza, że rozpoczyna się nowa fala nielegalnej migracji – oświadczyła w środę, 29 marca, minister spraw wewnętrznych Litwy Agnė Bilotaitė. Według źródeł MSW pierwszy taki lot odbył się już we środę.


"Według naszej wiedzy pierwszy bezpośredni lot z Iranu do Mińska odbył się już dzisiaj, co oznacza, że rozpoczyna się nowa fala migracyjna" - powiedziała Agnė Bilotaitė agencji BNS.

MSW Litwy sytuację traktuje „bardzo poważnie, jako nowe zagrożenie”. Podkreśla, że obecne przepływy migracyjne są znacznie mniejsze w porównaniu do tych, jakie miały miejsce przez dwoma laty, ale „po ocenie ryzyka należy być przygotowanym i przeznaczyć odpowiednie środki na zarządzanie potencjalnym kryzysem”.

W tym roku funkcjonariusze litewskiej Państwowej Służby Granicznej uniemożliwili nielegalne przekroczenie granicy litewsko-białoruskiej 607 osobom. W ubiegłym roku ta liczba wyniosła 11,2 tys.

Od 3 sierpnia 2021 r., kiedy straż graniczna uzyskała prawo do zawracania nielegalnych migrantów, łącznie odmówiono wjazdu z Białorusi na Litwę ponad 19,9 tys. nielegalnych migrantów. Prawie 4 200 przedostało się do kraju przed wprowadzeniem prawa zawracania.

Przed kilkoma tygodniami Komitet Narodów Zjednoczonych (ONZ) wezwał Litwę do zapewnienia wszystkim migrantom prawa do ubiegania się o azyl i do indywidualnej oceny sytuacji każdego migranta. Bilotaitė w środę oznajmiła jednak, że swego stanowiska w sprawie polityki zawracania migrantów nie zmieni. Wyraziła opinię, że „cały region powinien stosować podobne uregulowania prawne".

Na podstawie: BNS, PAP