Możliwość dla obywateli zostania niezależnymi obserwatorami wyborów


Fot. Wilnoteka
Organizacja publiczna „Białe Rękawiczki” („Baltosios pirštinės”) prowadzi otwartą rejestrację dla tych, którzy chcą zostać obserwatorami w zbliżających się wyborach do Sejmu. Akty prawne obowiązujące od kilku lat zasadają, że obserwatorami wyborów mogą być obywatele oddelegowani przez organizacje pozarządowe, daje każdemu prawo do udziału w obserwacji wyborów i do zapewnienia, że wybory są przejrzyste.

Niezależni obserwatorzy wyborów, po podtwierdzeniu rejestracji, otrzymują zaświadczenia obserwatora wydane przez Centralną Komisję Wyborczą, uprawniające do obserwowania wszystkich etapów głosowania. Obserwatorzy wyborów mogą zapewnić przejrzystość podczas głosowania przedwyborczego w gminach, punktach specjalnych (domy opieki, więzienia, szpitale itp.) oraz w domach, a także obserwować dzień wyborów w okręgach, a po głosowaniu procedurę liczenia głosów.

Niezależnymi obserwatorami wyborów mogą zostać pełnoletni obywatele Republiki Litewskiej, którzy nie należą do partii politycznych, nie angażują się w agitację polityczną, nie pracują na stanowiskach zaufania politycznego ani w sztabach wyborczych, ani nie prowadzą kampanii wyborczych. Obserwatorzy-wolontariusze zapewniają przestrzeganie przepisów i innych aktów prawnych podczas głosowania, dokładną pracę komisji wyborczych, odnotowują ewentualne naruszenia i informują o nich właściwe organy.

Rejestracja obserwatorów odbywa się online do 30 września.

Organizacja publiczna „Białe rękawiczki” („Baltosios pirštinės”) jest pierwszą i jedyną niezależną organizacją obserwacji wyborów na Litwie, która stara się zapewnić przejrzystość wyborów i wzmocnić społeczeństwo obywatelskie.

Kontakt w celu uzyskania komentarzy (w jęz. Litewskim): Szef organizacji Marija Šaraitė marija@baltosiospirstines.lt , 862254719

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.