Morska wyprawa harcerzy z Litwy


Przygoda skautów i harcerzy w Birsztonasie, fot. Paweł Giliauskas
Od 19 do 27 września skauci z Lietuvos skautija oraz harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie zwiedzą Gdańsk w celu wzmocnienia współpracy z organizacjami z zagranicy. Harcerze oraz skauci dopłyną do portu jachtem Uniwersytetu w Kłajpedzie "Odyseja". W ten sposób wesprą ideę Litwy jako państwa morskiego.
 
 
 Uczestnicy wyprawy spotkają się z miejscowymi harcerzami, skautami oraz przedstawicielami innych organizacji młodzieżowych. Wezmą udział w wydarzeniu z okazji zamknięcia sezonu polskich harcerzy morskich. Dwie harcerki będą uczestniczyły w spotkaniu "Eurosea", które jest organizowane co dwa lata, za każdym razem w innym państwie.
 
Lietuvos skautija oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie łączy silna więź. W tym roku organizacje wspólnie obchodziły Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego, popłynęły w rejs "drakonem" w Birsztonasie, w kwietniu uczestniczyły we wspólnej grze "Przyjaźnijmy się", która wzbogaciła ich wiedzę o sobie nawzajem, harcerskich tradycjach i obyczajach.
 
Lietuvos skautija jest największą organizacją skautową na Litwie, zrzesza około 2500 skautów z różnych części państwa. Hasło organizacji: "Bogu, Ojczyźnie, Bliźniemu" zawiera ideę kształtowania odpowiedzialnych obywateli, ludzi twórczych i zdolnych do altruizmu.
 
Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie to jedna z największych polskich organizacji na Litwie, która liczy około 600 harcerzy z Wilna oraz rejonu wileńskiego. Zrzesza dzieci i młodzież, a jej podstawowym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwóju młodych. Hasło ZHP to: "Bóg, Honor, Ojczyzna".
 
Na świecie jest ponad 28 milionów działaczy skautingu i harcerzy z 216 państw. To największy ruch młodzieżowy na całym globie.
 
Głównych sponsorem wyprawy jest Instytut Polski w Wilnie.
 
Tekst: Ewelina Molis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 
Data: 
16.09.2016 - 13:17