Mniejszości narodowe Litwy popierają Minority SafePack


Fot. minority-safepack.eu
Europejska inicjatywa obywatelska Minority SafePack zakończyła się na Litwie sukcesem. Pod formularzem poparcia akcji mającej zapewnić lepszą ochronę praw autochtonicznych mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej podpisało się 12 tysięcy osób – poinformował na swojej stronie internetowej AWPL-ZChR.
Minority SafePack to pierwsza w historii europejska inicjatywa obywatelska dotycząca mniejszości narodowych, która została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Jej celem jest wprowadzenie wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE standardów ochrony praw autochtonicznych mniejszości narodowych i etnicznych. Aby komisja zajęła się inicjatywą, potrzeba miliona podpisów. W tym celu dla każdego z 28 krajów ustalono minimalną liczbę głosów – dla Litwy wyniosła ona 8250.

Jak poinformował w komunikacie na swojej stronie internetowej AWPL, do niedawna sprawą zbierania podpisów pod deklaracją i informowaniem o niej na Litwie zajmowała się Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), jednak efekty jej pracy nie były zadowalające. W ciągu roku trwania akcji fundacji udało się zebrać zaledwie 140 podpisów. Do wsparcia promowania inicjatywy włączył się Związek Polaków na Litwie, a europoseł i szef AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski zwrócił się do mieszkańców Wileńszczyzny z apelem o wsparcie akcji.

Koordynatorka akcji zbierania podpisów Renata Sobieska poinformowała, że „w ciągu zaledwie dziesięciu dni zebrano ponad 12,5 tysiąca podpisów, w tym poprzez Internet około 7500 podpisów, a na formularzach w formie papierowej ponad 5000 podpisów”. Tym samym wymagany próg został osiągnięty, a nawet znacznie przekroczony. „Zebranie tak dużej ilości podpisów, bo aż 12500 w tak krótkim czasie, pokazało wielką sprawność organizacyjną ZPL” – czytamy w komunikacie na stronie AWPL-ZChR. 

Nie oznacza to jednak, że cała akcja została zakończona. Na dzisiaj (27 marca) petycję online podpisało ponad 970 tys. osób. Na uzupełnienie 30 tys. brakujących pozostało jeszcze 8 dni. Podpis można złożyć tutaj.

Około 50 milionów obywateli Unii Europejskiej należy do mniejszości narodowych, etnicznych lub językowych. Minority SafePack to pakiet propozycji ustaw mających zapewnić ochronę ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania kultury i prawa do posługiwania się własnym językiem.  

Na podstawie: awpl.lt, skgd.pl, minority-safepack.eu