Mniej wniosków powtórnej wyceny


Fot. wilnoteka.lt
W tym roku nie przybyło wniosków apelacyjnych powtórnej wyceny po wdrożeniu podatku od drogiej nieruchomości - podaje Litewskie Centrum Rejestru. Obawy, że właściciele drogich nieruchomości będą żądali powtórnej wyceny, nie spełniły się.
Zgodnie z obowiązującymi od nowego roku ustaleniami od części wartości nieruchomości, która przekracza 1 mln litów, właściciele lokum powinni zapłacić podatek wysokości jednego procenta. Dotąd właściciele, którzy się nie zgadzali się z wyceną, mogli zwrócić się do prywatnych rzeczoznawców. Termin składania wniosków w sprawie nowej wyceny upłynął 31 marca.

Właściciele luksusowych nieruchomości mieli prawo uzyskać wycenę prywatnych rzeczoznawców, bowiem ci istotnie mogą taniej oszacować wartość budynków. Jednak wniosek o obniżenie wartości musiał być uzasadniony, kwestie te rozstrzyga komisja ekspertów z Centrum Rejestru. Właściciele mogli się zwrócić z wnioskiem apelacyjnym w przypadku, jeżeli wycena prywatnych rzeczoznawców i szacunek Centrum Rejestru różnił się o ponad 20 procent.

Litewskie Centrum Rejestru w tym roku doczekało 183. apelacyjnych wniosków wyceny. W ubiegłym roku takich wniosków było więcej - 250, chociaż podatek od nieruchomości obowiązywał tylko właścicieli nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym. 202 z nich rozpatrzono na korzyść właścicieli lokum. Z danych centrum wynika, że wartość swoich nieruchomości w tym roku chce zmienić 65 osób prawnych i 188 osób fizycznych. Najwięcej wniosków apelacyjnych - 71 - złożyli wilnianie.

Litewskie Centrum Rejestru już w końcu ubiegłego roku dokonało wyceny drogich nieruchomości. Szacuje się, że budynków luksusowych, których wartość przekracza milion litów, jest 741. Ogólna wartoś
ć luksusowej nieruchomości opiewa na 176 mld litów.

Na podstawie: bns.lt