Mińsk: władze zlikwidowały Białoruski Komitet Helsiński


Na zdjęciu: logo Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, fot. belhelcom. org
Sąd Najwyższy Białorusi podjął decyzję o likwidacji Białoruskiego Komitetu Helsińskiego – ostatniej zarejestrowanej w tym kraju organizacji obrony praw człowieka. Informację o decyzji sądu w piątek, 1 października, w sieci społecznościowej „Telegram” podało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, które już wcześniej zostało zlikwidowane przez tenże sąd.
„Sąd Najwyższy zlikwidował Białoruski Komitet Helsiński – ostatnią zarejestrowaną na Białorusi organizację obrony praw człowieka” – głosi komunikat Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Decyzję o likwidacji Białoruskiego Komitetu Helsińskiego (BKH) sąd podjął na posiedzeniu we czwartek, 30 września, po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo poinformowało o posiadaniu informacji, iż czynności śledcze prowadzone w pewnej sprawie karnej wykazały, że BKH wypłacił wynagrodzenie dwóm osobom za „usługi długoterminowej obserwacji w wyborach na prezydenta Republiki Białoruś w 2020 r.”

Przedstawiciele Białoruskiego Komitetu Helsińskiego przekonują jednak, że nie wiedzą, o jaką sprawę karną chodzi i kim miałyby być te niewymienione z nazwisk osoby.

„Wiceprzewodniczący organizacji Hary Pahaniajła, który reprezentował w sądzie Białoruski Komitet Helsiński, oświadczył, że BKH nie zgadza się z zarzutami i podstawą do złożenia w ich sprawie powodu, nie było bowiem samego faktu naruszenia, a w materiale sprawy nie ma na to dowodów” – podano w komunikacie Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

H. Pahaniajła zaznaczył też, że materiał, który posłużył za podstawę do złożenia skargi do sądu, został wzięty z nierozpatrzonej dotychczas sprawy karnej.

„Białoruski Komitet Helsiński wnioskował o to, by rozpatrywanie sprawy w Sądzie Najwyższym zostało odłożone do czasu, aż zostanie rozpatrzona sprawa karna, z której wzięty został materiał” – podaje Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Sąd jednak nie uwzględnił wniosku i postanowił o likwidacji BKH.

Założony w 1995 roku Białoruski Komitet Helsiński zajmuje się m.in. obserwacją wyborów, udziela także pomocy prawnej obywatelom.

Na podstawie: bns.lt,. belsat.eu