Ministerstwo Ochrony Zdrowia przyjęło plan walki z uzależnieniami


Fot. sam.lrv.lt
Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia „Projekt międzyresortowego planu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniu od tytoniu”. W projekcie wyznaczono cele na najbliższe trzy lata. Jak informuje ministerstwo, przyjęte rozwiązania opierają się na zasadzie „zdrowie we wszystkich dziedzinach polityki”.
Cele, jakie wyznaczyło w projekcie ministerstwo, są ambitne: do 2021 roku zmniejszać spożycie alkoholu wśród mieszkańców Litwy powyżej 15 roku życia o 1 litr rocznie, o 5 proc. zmniejszyć liczbę chorych na psychozę (schizofrenię) alkoholową i złośliwe nowotwory związane z paleniem, a także ustabilizować spożycie narkotyków. Przewidywane jest również wprowadzenie we wszystkich szkołach programu zapobiegania stosowaniu używek i substancji psychoaktywnych oraz objęcie opieką medyczną wszystkich zarażonych wirusem HIV, w tym osób osadzonych w zakładach karnych.

Zdaniem ministra ochrony zdrowia Aurelijusa Verygi redukcja szkodliwych nałogów jest bardzo ważna, ponieważ jest jednym ze sposobów na zbudowanie zdrowszego społeczeństwa.

„Aby osiągnąć wyznaczone cele, konieczne są systematyczna praca wielu instytucji oraz inwestycje w programy prewencyjne. W tym celu planujemy zastosowanie nawet 26 nowych środków, które pomogą ludziom w walce za szkodliwymi nałogami” – powiedział minister.  

Wśród środków, które ministerstwo planuje zastosować do walki z nałogami znajdą się m.in. nowe narzędzia techniczne służące identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych, wzmocnienie współpracy narodowej na tym obszarze, wykrywanie nielegalnych działań, nowoczesny system informacyjny, monitoring oraz zmniejszenie administracyjnego obciążenia dla podmiotów gospodarczych.  

Jak informuje resort zdrowia, do wdrożenia planu przyłączyły się także inne instytucje – 6 ministerstw oraz 4 placówki rządowe. Rząd zachęca do współpracy również samorządy. Na realizację programu przeznaczono łącznie ponad 27 mln euro, które zostaną wykorzystane zarówno do zmniejszenia handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi, jak również do ograniczenia spożycia takich środków. Na te cele, jak poinformowała dyrektorka Departamentu Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu Inga Juozapavičiesnė, przeznaczono 5 mln euro.  

„Działania prewencyjne we wszystkich najważniejszych sektorach skierowane są do różnych grup docelowych, trzeba pracować zarówno z dziećmi, jak i z ich rodzicami, rozwijać specjalistyczne kompetencje, wdrażać standardy jakościowej prewencji, zapewniać programy wczesnej interwencji w rozwój młodzieży, stosować nowoczesne programy prewencyjne w cyberprzestrzeni” – powiedziała I. Juozapavičiesnė.

W tym roku na realizację programu przeznaczono 20 mln euro. Ponadto ministerstwo chce wykorzystać na ten cel również środki unijne.

Na początku bieżącego roku Departament Statystyki Litwy poinformował, że statystyczny mieszkaniec naszego kraju rocznie wypija nieco ponad 12 litrów czystego alkoholu, co jest wynikiem znacznie niższym niż podaje Światowa Organizacji Zdrowia (16–18 litrów). W 2017 r. w porównaniu do roku poprzedniego sprzedaż legalnego alkoholu na Litwie zmniejszyła się o 10–15 procent. W minionym roku również średnio 5,1 proc. mieszkańców Litwy w wieku 15–34 lat zażywało narkotyki.

Na podstawie: sam.lrv.lt, emcdda.europa.eu, inf. wł.