Minister Koziej z wizytą na Litwie


Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP Stanisław Koziej, fot. bbn.gov.pl
Na Litwę z jednodniową wizytą przybył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Polski Stanisław Koziej, który złożył w imieniu Prezydenta RP wizytę w bazie lotniczej Zuokniai pod Szawlami, gdzie Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik 4” pełni misję NATO Air Policing, czyli chroni przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Wizyta jest wyrazem podziękowania dla żołnierzy oraz pracowników cywilnych za zaangażowanie oraz trud włożony w realizację tej misji.
Swoją wizytę minister Koziej rozpoczął od bazy PKW „Orlik 4” w Zuokniai, gdzie przekazał żołnierzom list od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także wręczył w jego imieniu odznaczenia państwowe. Podziękował także stronie litewskiej za wypełnienie funkcji państwa-gospodarza i współorganizatora misji. "To także potwierdzenie, że w realizacji zadań w zakresie polityki bezpieczeństwa nie ma i nie powinno być jakichkolwiek przerw, że powinna być i na szczęście jest ciągłość i konsekwencja w działaniu" - zaznaczył w liście prezydent Komorowski.

Na spotkaniu z dziennikarzami szef BBN przypomniał, że misja Air Policing ma przede wszystkim na celu zapewnienie zbiorowego bezpieczeństwa państwom członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odwołuje się ona do idei niepodzielnego bezpieczeństwa, nie tworząc tym samym podziału na państwa mniej czy bardziej bezpieczne. Ponadto misja wpisuje się w przyjętą na szczycie w Chicago koncepcję Smart Defence, zakładającą synergię zdolności operacyjnych państw NATO.

Po wizycie w litewskiej bazie lotniczej Zuokniai Stanisław Koziej udał się do Wilna. W Ambasadzie RP zaplanowano spotkanie z litewską minister obrony Rasą Juknevičienė i innymi przedstawicielami Litwy, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. „Będzie to okazja do omówienia kwestii bezpieczeństwa dwustronnego” – zapowiedział szef BBN. 

Po południu szef BBN będzie uczestniczył we mszy świętej w intencji żołnierzy PKW „Orlik 4”, a także odda hołd ofiarom zbrodni katyńskiej składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą pamiątkową w kościele pw. św. Rafała. Następnie uda się na cmentarz na Rossie, gdzie złoży wieniec w Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz na grobie nestora litewskiego odrodzenia Jonasa Basanavičiusa.

Stanisław Marian Koziej jest generałem brygady Wojska Polskiego, profesorem nauk wojskowych, byłym wiceministrem obrony narodowej, od 2010 jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Na podstawie: bbn.gov.pl, inf. wł.