Minionej doby na litewsko-białoruskiej granicy zawrócono 8 migrantów


Fot. Wilnoteka.lt/ W. Dowejko
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 8 migrantów, w niedzielę, 23 stycznia, poinformowała litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej. Z kolei łotewscy pogranicznicy w sobotę zawrócili 62 cudzoziemców. Granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 85 obcokrajowców.
W sobotę przed południem, na poziomie odcinka granicznego w rejonie orańskim, po stronie białoruskiej przebrzmiały trzy wystrzały. Ochrona granicy litewsko-białoruskiej odbywa się we wzmocnionym reżimie.

Od 2 sierpnia ub. roku, kiedy litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania osób, które przekraczają litewsko-białoruską granicę w niedozwolonych miejscach, przy granicy z Białorusią zawrócono ponad 8,2 tys. osób, wśród nich mogą być jednak te, które próbowały kilkakrotnie przejść na terytorium Litwy.

Na granicy łotewsko-białoruskiej w ciągu pięciu miesięcy udaremniono ponad 5 050 osobom nielegalne przedostanie się na Łotwę, a na granicy polsko-białoruskiej - ponad 37 tys. osób przedostanie się do Polski.

W ubiegłym roku na Litwę udało się przedostać ponad 4,2 tys. nielegalnych imigrantów.

 Na podstawie: BNS