Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 9 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 9 migrantów, we czwartek, 20 stycznia, poinformowała litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej. Sytuacja nadal pozostaje napięta na granicy łotewsko-białoruskiej. Minionej doby łotewscy pogranicznicy zawrócili tam 58 cudzoziemców. Granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 38 obcokrajowców.

  

Przypomnijmy, we wtorek, 20 stycznia, litewscy pogranicznicy również zawrócili 9 obcokrajowców, w poniedziałek i niedzielę nie odnotowano przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, w sobotę zawrócono 19 cudzoziemców, w piątek – 4, w miniony czwartek – 18.

Litewscy pogranicznicy i wspierający ich żołnierze nie musieli używać broni służbowej. Ochrona granicy litewsko-białoruskiej odbywa się we wzmocnionym reżimie.

Od 2 sierpnia ub. roku, kiedy litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania osób, które przekraczają litewsko-białoruską granicę w niedozwolonych miejscach, przy granicy z Białorusią zawrócono ponad 8,1 tys. osób, wśród nich mogą być jednak te, które próbowały kilkakrotnie przejść na terytorium Litwy.

W 2021 roku na Litwę trafiło 4 326 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (955) i solecznickim (932). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 858).

Od soboty, 15 stycznia, przestał obowiązywać wprowadzony 10 listopada ub. roku na granicy z Białorusią stan wyjątkowy, nie będzie więc dotychczasowych ograniczeń dotyczących wjazdu do strefy przygranicznej.

Sytuacja nadal pozostaje napięta na granicy łotewsko-białoruskiej. We środę, 19 stycznia, łotewscy pogranicznicy zawrócili 58 cudzoziemców, którzy chcieli nielegalnie przedostać się na Łotwę z terytorium Białorusi. We wtorek zawrócono 46 nielegalnych migrantów, w poniedziałek – 60, w niedzielę – 30, w sobotę – 33, w piątek – 50, w miniony czwartek – 32.

Granicę polsko-białoruską minionej doby próbowało przekroczyć 38 cudzoziemców, we wtorek – 33, w poniedziałek – 50, w niedzielę – 38, w sobotę – 46, w piątek – 51, we czwartek – 15.

Na podstawie: bns.lt