Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 33 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 33 migrantów. Nie było żadnej osoby, która zostałaby wpuszczona na Litwę ze względów humanitarnych, w piątek, 3 grudnia, poinformowała Służba Ochrony Granicy Państwowej. We czwartek na terytorium Litwy zatrzymano też 4 Irakijczyków, którzy uciekli z ośrodka dla cudzoziemców na Łotwie. Wszczęto dochodzenie. W piątek migranci zostaną przekazani funkcjonariuszom łotewskiej Straży Granicznej.


Przypomnijmy, we środę, 1 grudnia, przy granicy z Białorusią zawrócono 37 nielegalnych migrantów, wtorek, 30 listopada – 35, w poniedziałek – 4, w niedzielę – 75, w sobotę – 108, w ubiegły piątek – 45.

Pogranicznicy i wspierający ich żołnierzy nie musieli używać broni służbowej. Ochrona granicy litewsko-białoruskiej odbywa się we wzmocnionym reżimie.

Od 2 sierpnia br., kiedy to litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania obcokrajowców na granicy, zawrócono już 7 773 osoby, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.

Służba Ochrony Granicy Państwowej poinformowała, że we czwartek, 2 grudnia, w jednostce Służby Ochrony Granicy Państwowej w Pagėgiai wszczęto dochodzenie ws. nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową.

Funkcjonariusze policji rejonu wyłkowyskiego (Vilkaviškis) przekazali funkcjonariuszom w Pagėgiai obywatela Estonii i czeterech Irakijczyków.

Wyjaśniono, że obywatele Iraku uciekli z ośrodka dla uchodźców na Łotwie, a Estończyk samochodem Volkswagen Toureg przewoził ich do Europy Zachodniej. Według wstępnych informacji, celem podróży czwórki migrantów były Niemcy.

Po przesłuchaniu obywatel Estonii został umieszczony w jednym z pomnieszczeń służbowych jednostki Służby Ochrony Granicy Państwowej. Grozi mu mandat, bądź areszt, lub kara pozbawienia wolności do lat sześciu.

Obywatele Iraku w piątek, 3 grudnia, zostaną przekazani funkcjonariuszom łotewskiej Straży Granicznej.

W tym roku na Litwę (stan na 3 grudnia) trafiło 4 282 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (949) i solecznickim (932). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 858).

Na podstawie: bns.lt, osp. stat.gov.lt