Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 17 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 17 migrantów, w piątek, 28 stycznia, poinformowała litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej. Łotewscy pogranicznicy zawrócili wczoraj około 50 cudzoziemców, którzy chcieli nielegalnie przekroczyć granicę łotewsko-białoruską.

Przypomnijmy, we środę, 26 stycznia, litewscy pogranicznicy zawrócili 4 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przedostać się z Białorusi na terytorium Litwy. We wtorek, poniedziałek i niedzielę nie zarejestrowano przypadków nielegalnego przekroczenia granicy litewsko-białoruskiej. W minioną sobotę litewscy pogranicznicy zawrócili 8 obcokrajowców.

Od 2 sierpnia ub. roku, kiedy litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania osób, które przekraczają litewsko-białoruską granicę w niedozwolonych miejscach, przy granicy z Białorusią zawrócono ponad 8,1 tys. osób, wśród nich mogą być jednak te, które próbowały kilkakrotnie przejść na terytorium Litwy.

W 2021 roku na Litwę trafiło 4 326 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (955) i solecznickim (932). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 858).

Granicę łotewsko-białoruską minionej doby próbowało nielegalnie przekroczyć około 50 cudzoziemców.

Na podstawie: bns.lt