Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 132 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 132 nielegalnych migrantów, w sobotę, 1 października, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Na Łotwę z Białorusi w niedozwolonych miejscach próbowało nielegalnie przedostać się 13 obcokrajowców, do Polski z Białorusi – 29.

Największą liczbą nielegalnych migrantów – 135 – w tym roku litewscy pogranicznicy zawrócili 20 września.

Od 1 stycznia br. na granicy litewsko-białoruskiej zawrócono 8 273 cudzoziemców.

Od ubiegłego roku po tym, gdy 2 sierpnia Służba Ochrony Granicy Państwowej otrzymała prawo zawracania nielegalnych migrantów, na Litwę z Białorusi nie trafiło ponad 16,3 tys. obcokrajowców.

W ubiegłym roku z Białorusi na Litwę nielegalnie trafiło ponad 4,2 tys. cudzoziemców.

Przedstawiciele Służby Ochrony Granicy Państwowej twierdzą, że białoruscy funkcjonariusze aktywnymi działaniami wspierają nielegalną migrację na Litwę i do innych krajów Unii Europejskiej.

Napływ nielegalnych migrantów, który rozpoczął się przed ponad rokiem, Litwa określa mianem wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim w Mińsku.  

Na podstawie: bns.lt, twitter.com/straz_graniczna