Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 108 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 108 migrantów. Nie było żadnej osoby, która zostałaby wpuszczona na Litwę ze względów humanitarnych, w niedzielę, 28 listopada, poinformowała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia br. zawrócono już 7 576 osób, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.
Pogranicznicy i wspierający ich żołnierzy nie  musieli użyć broni służbowej. Ochrona granicy litewsko-białoruskiej odbywa się we wzmocnionym reżimie.

W tym roku na Litwę (stan na 28 listopada) trafiło 4 279 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (952) i solecznickim (932). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 848).

Na podstawie: bns.lt, osp. stat.gov.lt