Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII


Laureaci i wyróżnieni w Miniolimpiadzie Języka Polskiego, fot. R. Lewicka
26-27 kwietnia 2012 r. w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie odbyła się Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII. Pomysłodawcą i głównym organizatorem olimpiady było Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, a nasza szkoła otworzyła swe gościnne podwoje dla uczniów i nauczycieli z 28 szkół miasta Wilna oraz rejonów wileńskiego, trockiego, solecznickiego i święciańskiego.
Dlaczego olimpiada dla uczniów klas VIII? Dlatego że właśnie w ósmej klasie się kończy pierwszy etap nauczania podstawowego, później uczniowie wkraczają w tak zwane klasy gimnazjalne. Organizatorom chodziło zarówno o sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów na tym etapie, jak też o podniesienie rangi języka ojczystego, zachętę do dbałości o poprawność językową, zapalenie iskierki miłości do języka polskiego. Nie bez powodu podczas inauguracji olimpiady zabrzmiała wykonana przez uczennice naszej szkoły piosenka „Kapeli Wileńskiej” - „Mowa nasza śpiewna”.

Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka, dlatego jako motto olimpiady zostały wybrane jego słowa: „Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie...” Myślę, że odzwierciedlają one główne idee olimpiady – stawianie przed sobą ambitnych celów i dążenie do ich realizacji. Te i inne myśli Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, pisarza, lekarza, nieraz przeplatały się w ciągu 2 dni olimpiady: przede wszystkim – zadania zawierały tekst publicystyczny o tym wielkim człowieku, następnie – uczniowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie o nim, wreszcie – goście w swoich przemówieniach niejednokrotnie cytowali jego słowa.

Przewodnicząca komisji oceniającej dr Henryka Sokołowska, wykładowczyni Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłosiła zwycięzców:

I miejsce – Magdalena Bielawska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, naucz. Anna Niewierowska
II miejsce – Marlena Zienkiewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, naucz. Stanisław Stankiewicz
II miejsce – Urszula Adaszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, naucz. Alicja Rosowska
III miejsce – Małgorzata Michalkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, naucz. Krystyna Stankevičienė
III miejsce – Gabriela Szejbak, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie, naucz. Jolanta Pacyno
III miejsce – Robert Matulewicz, Szkoła Średnia im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, naucz. Czesława Janavičienė

Wyróżnienia otrzymali:
• Olgierd Duchniewicz, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, naucz. Grażyna Koczan
• Karolina Franckiewicz, Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, naucz. Alicja Pieślak
• Meri Nahapetyan, Szkoła Podstawowa w Mościszkach, naucz. Danuta Czerniawska
• Elżbieta Bartoszewicz, Szkoła Średnia w Awiżeniach, naucz. Alicja Segen
• Ewelina Bartosewicz, Szkoła Średnia im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, naucz. Renata Slavinskienė
• Tomasz Suchodolski, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, naucz. Irena Szostak
• Marta Voitkevičiūtė, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie, naucz. Ewa Żylińska
• Adriana Wołosewicz, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie, naucz. Łucja Minowicz
• Robert Strukiel, Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie, naucz. Oswald Kuźmicki
• Aneta Szytel, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie, naucz. Teresa Michajłowicz

Sześciu laureatów otrzymało medale, dyplomy, nagrody rzeczowe (aparat fotograficzny, odtwarzacze mp3, klucze pamięci komputerowej USB), zaproszenia do parku wodnego „WICHY”. Osoby wyróżnione obdarowano słownikami i dyplomami. Nagrody ufundowane zostały przez Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, Samorząd miasta Wilna oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolną”. W imieniu organizatorów oraz zwycięzców dziękujemy serdecznie wszystkim, dzięki których wsparciu dało się zrealizować to przedsięwzięcie.

Prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie Danuta Szejnicka wręczyła również podziękowania nauczycielom języka polskiego, którzy dobrze przygotowali uczniów do olimpiady.

Uroczystość zamknięcia Miniolimpiady Języka Polskiego swoją obecnością zaszczycili goście: Piotr Wdowiak – I Sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie; Michał Mackiewicz – przewodniczący ZPL, poseł na Sejm Republiki Litewskiej; Ona Čepulėnienė – starszy specjalista Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy; Edyta Tamošiūnaitė – zastępca dyrektora administracji Samorządu m. Wilna; Nijola Ragucka – starszy specjalista Wydziału Oświaty rejonu wileńskiego; Barbara Orszewska - pracownik Instytutu Polskiego w Wilnie oraz gościnnie przebywająca w Wilnie profesor Anna Kieżuń z Uniwersytetu Białostockiego. Ogromnie dziękujemy za przybycie wszystkim gościom, za miłe słowa wypowiedziane pod adresem organizatorów, uczniów, nauczycieli oraz za to, że swoją obecnością nadali wysoką rangę tej „małej“ olimpiadzie.

Na zakończenie zacytuję słowa Danuty Silienė, pani dyrektor Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie, wypowiedziane podczas tej uroczystości: „Uważam, że w dobie obecnej ze szczególną starannością należy dbać o język ojczysty, dlatego od razu zgodziliśmy się na prośbę Stowarzyszenia Polonistów na Litwie o zorganizowanie Miniolimpiady Języka Polskiego w naszej szkole. Polszczyzna łączyła w przeszłości i łączy dziś wszystkich Polaków, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, poglądy polityczne i wszelkie inne różnice i odrębności. Nie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty. Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczymy mówić małe dzieci, wyznajemy wiarę, piszemy wiersze. Rozwijanie języka polskiego poprzez takie właśnie olimpiady czy inne konkursy pozwoli zachować tożsamość kulturową i świadomość odrębności we wspólnej, ale przecież różnorodnej Europie...”