Mikołaj Falkowski: Bon Maturzysty jeszcze w tym roku


Mikołaj Falkowski, fot. wilnoteka.lt
Obecny na uroczystości ogłoszenia wyników 23. edycji konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel" prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Mikołaj Falkowski przekazał nauczycielom i dyrektorom polskich szkół informację, na którą czekali maturzyści. Otóż jeszcze w tym roku wszyscy uczniowie klas maturalnych otrzymają zapowiedziane wsparcie finansowe, tzw. Bon Maturzysty.
Bon Maturzysty - we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" - zostanie wypłacony już wkrótce - w listopadzie i grudniu br. Każdy uczeń klasy maturalnej otrzyma też pamiątkowy album "Od niepodległości do niepodległości", ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej. W 2018 r. projekt będzie kontynuowany: w budżecie Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" przewidziane są środki zarówno na stypendia dla pierwszaków, jak i dla maturzystów. Jak zaznaczył Mikołaj Falkowski - prezes fundacji, na wsparcie mogą liczyć również absolwenci polskich szkół studiujący na uczelniach na Litwie.


Na Bony Maturzysty w 2017 r. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" przeznaczy łącznie 200 tys. zł. Jak zaznaczył Mikołaj Falkowski, to, że jeszcze w tym roku udało się zainaugurować ten projekt, jest zasługą przede wszystkim sekretarza stanu w polskim MSZ Jana Dziedziczaka i senator, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Janiny Sagatowskiej, którzy na początku września br. gościli w Wilnie i Solecznikach, by osobiście wręczyć Bony Pierwszaka. Spotkania i rozmowy z rodzicami i pedagogami sprawiły, że podjęli wszelkie starania, by spełnić również obietnicę daną maturzystom. 


Jak zaznaczył Mikołaj Falkowski, zarówno Bon Pierwszaka, jak i Bon Maturzysty to symboliczna odpowiedź na oczekiwania społeczności polskiej na Litwie: zachęta, podziękowanie i symboliczna pomoc. 


Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" wspiera szkoły polskie na Litwie od lat, wyposażając je w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt - bazy materialnej mogłaby im pozazdrościć niejedna placówka litewska. Zresztą w Polsce też wiele szkół nie ma takiego wyposażenia. Fundacja przyznaje nagrody dla nauczycieli - laureatów konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel" czy też dla uczniów - zwycięzców organizowanych przez "Macierz Szkolną" konkursów. Fundacja wspiera oświatę polską również poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. 


Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz