Mija 75 rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego


Fot. prezydent.pl
Mija 75 lat od katastrofy lotniczej nad Gibraltarem, w której zginął generał Władysław Sikorski, Naczelny Wódz Polskich Sił zbrojnych i premier polskiego rządu na uchodźstwie. 4 lipca 1943 roku brytyjski samolot, którym generał wracał do Londynu z Bliskiego Wschodu, spadł do morza kilkanaście sekund po starcie z gibraltarskiego lotniska. Jak mówi historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Szymon Niedziela, w katastrofie nad Gibraltarem Polska straciła jednego z najwybitniejszych polityków, wojskowych i mężów stanu XX wieku.
Generał Władysław Sikorski wsławił się na długo przed wybuchem II wojny światowej. Według Szymona Niedzieli, Władysław Sikorski jest jednym z ojców zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku, a jego decyzje przyczyniły się do skutecznej obrony Warszawy przed armią Michaiła Tuchaczewskiego w krytycznych dniach sierpnia 1920 roku. „Laury zwycięstwa należą się nie tylko marszałkowi Piłsudskiemu, ale też generałowi Rozwadowskiemu i generałowi Sikorskiemu” – powiedział Szymon Niedziela.


Talent polityczny i zdolności wojskowe generała Sikorskiego pozwoliły mu na zdobycie szacunku i posłuchu wśród najważniejszych osób w koalicji antyhitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Szymon Niedziela dodaje, że prestiż jakim cieszył się Sikorski, można porównać do sławy Ignacego Jana Paderewskiego w czasie I wojny światowej. „Po śmierci Władysława Sikorskiego głos Polski przestał być słyszalny a znaczenie Polski osłabło. Późniejsi politycy i generałowie nie cieszyli się już takim poważaniem i ich głos już nie znaczył tyle w kontaktach z USA, Wielką Brytanią czy Związkiem Sowieckim” – zauważa historyk.


„Władysław Sikorski miał wizję Polski po zakończeniu walk z Niemcami” – mówi Szymon Niedziela. Z jego podejściem wielu ówczesnych polityków i wojskowych mogło się nie zgadzać, ponieważ Sikorski przeczuwał, że Polska będzie musiała układać się z Sowietami. „Był realistą – mówi Niedziela – W jakimś sensie zakładał już w połowie wojny, że rzeczywistość Europy Środkowo- Wschodniej będzie kształtowana przez sowietów”.

 
Gen. Sikorski urodził się w 1881 r. w Tuszowie Narodowym k. Mielca (ówczesne Austro-Węgry), a mieszkał i uczył się m.in. w Hyżnem, Rzeszowie i we Lwowie.

Był m.in. premierem polskiego rządu na uchodźstwie w latach 1939–1943 oraz Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych.

Sikorski był m.in. współzałożycielem Związku Walki Czynnej w 1908 r., którego celem było zorganizowanie zbrojnego powstania przeciwko imperium rosyjskiemu. Odegrał także ważną rolę w walkach o odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W okresie międzywojennym należał do konkurentów obozu politycznego marszałka Józefa Piłsudskiego.

Funkcję premiera i ministra spraw wojskowych RP powierzono mu 30 września 1939 r. w Paryżu. W listopadzie tego samego roku objął stanowisko naczelnego wodza. Zginął 4 lipca 1943 r. Samolot, na pokładzie którego gen. Sikorski podróżował, wkrótce po starcie z Gibraltaru runął do morza. Uratował się tylko pilot.

Przyczyn katastrofy do dzisiaj nie wyjaśniono. Generała pochowano w Wielkiej Brytanii. 17 września 1993 roku jego prochy spoczęły w krypcie świętego Leonarda w podziemiach katedry na Wawelu.

Na podstawie: IAR, prezydent.pl