Mieszkańcy rejonu wileńskiego zapłacą mniej za wodę


Fot. vrsa.lt
W odpowiedzi na rosnące ceny za wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków Samorząd Rejonu Wileńskiego od 1 czerwca mieszkańcom rejonu, niezadłużonym przez ponad 3 miesiące za świadczenie tej usługi, będzie nadal dotować część ceny ze swego budżetu.

Użytkownicy, kupujący usługi zaopatrzenia w wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków zapłacą 1,50 euro (z VAT) za m3 – z czego 0,91 euro za mwody pitnej i 0,59 euro za m3 oczyszczania ścieków.

Różnica między cenami płaconymi przez mieszkańców a cenami jednostronnie zatwierdzonymi przez Państwową Radę Regulacji Energetyki jest finansowana z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Samorząd rejonu wileńskiego dotuje mieszkańcom do 43 proc. ceny za świadczenie usług w zakresie wody pitnej i oczyszczania ścieków.

W 2021 roku na dopłaty do usług zaopatrzenia w wodę pitną i oczyszczania ścieków przeznaczono 586 tys. euro.

Na podstawie: vrsa.lt