Miejskie eliminacje „Kresów” w warunkach kwarantanny


Fot. Sabina Lachowicz
Po dość długich debatach na temat formy przeprowadzenia XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza Kresy 2020 w czasie pandemii i narodowej kwarantanny, 17 listopada wyłoniono zwycięzców, którzy będą reprezentować szkoły miejskie w finale.

Zorganizowanie miejskiego etapu spoczęło na barkach Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Nie było to łatwe zadanie, gdyż dostęp do szkoły jest ograniczony, kilkuosobowe spotkania niemożliwe, dlatego całość przedsięwzięcia ogarnęła wicedyrektor, ekspert języka polskiego, Sabina Naruniec. Decyzją koła metodycznego polonistów recytatorzy dostarczyli nagrania utworów, a komisja wyłoniła laureatów.

Uczestnicy zostali pogrupowani zgodnie z przynależnością do określonej kategorii, nagrania przygotowane, aula zabezpieczona i zdezynfekowana. I tak 17 listopada komisja w składzie: dr Henryka Sokołowska, reżyser i dyrektor Polskiego Studia Teatralnego Lilia Kiejzik i aktorka, polonistka, nauczycielka Sabina Lachowicz, rozpoczęła przesłuchania. W konkursowe szranki stanęło 53 uczestników, a więc do wysłuchania było 106 utworów poetyckich i prozatorskich – istna uczta duchowa dla wytrawnych miłośników słowa.

W opinii Lilii Kiejzik poziom uczestników był bardzo dobry, i mimo iż nie wszyscy potrafią mówić do kamery, niektóre nagrania były kiepskiej jakości, nie wpłynęło to na opinię jurorek. Oceniano przede wszystkim dobór tekstów, rozumienie i… duszę, którą bezwzględnie należy wpleść w każdy recytowany utwór.

Zgodnie ze słowami patrona progimnazjum, które stanowiły motto tegorocznych eliminacji miejskich: Kłaniaj się dębom, świerkom - wszystkim pamiątkom. W tych sobótkach się serca sprzęgają utajonych płomieni węzłami. Poezja jest ukojeniem... [Karol Wojtyła, List do Przyjaciela, Kraków, 1939 r.], czas spędzony z poezją to najlepsze wytchnienie od pogrążonego w chaosie świata.

Laureaci miejskich eliminacji XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza Kresy 2020:
Kategoria I (do lat 7)

 • Kornelia Rynkiewicz, Szkoła w Lazdynai, naucz. Beata Kamińska
 • Daniele Szlempo, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, naucz. Łucja Godwod
 • Dominika Żukowska, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, naucz. Wiesława Czernigowska

Kategoria II (od lat 8 do 12)

 • Izabela Paula Veiknitė, Szkoła-Przedszkole „Wilia“, naucz. Aleksandra Zacharewicz
 • Jan Benedykt Józef Rudnicki, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Barbara Zinkiewicz
 • Konrad Rafał Sokołowski, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Jołdana Wincel
 • Gabriel Rynkiewicz, Szkoła w Lazdynai, naucz. Jolanta Kuźmicka
 • Emiliana Jarosławska, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Nėjolia Grib
 • Justyna rudzianiec, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Erika Merais

Kategoria III (od lat 13 do 15)

 • Patryk Babicz, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Renata Slavinskienė
 • Hubert Jakub Niewierowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Teresa Król
 • Bartosz Wojciech Urbanowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Teresa Król
 • Radosław Bużyński, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, naucz. Lucyna Jaglińska
 • Paulina Sewruk, Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Monika Urbanowicz

Kategoria IV (od lat 16 i dorośli)

 • Artur Dowgiałło, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Joanna Szczygłowska
 • Amelia Ruskan, Liceum im. Adama Mickiewicza, naucz. Elwira Bielawska
 • Daniel Wołczak, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Alina Masztaler
 • Daniel Aleks Marcinkiewicz, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, naucz. Wiesława Gawerska-Żwirblis
 • Małgorzata Patrycja Minkel, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Anna Jasińska
 • Tomasz Matiuza, Liceum im. Adama Mickiewicza, naucz. Irena Skuder

Monika Urbanowicz
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.